Cách đăng ký làm lý lịch tư pháp số 1 & số 2 (trực tiếp – online)

Bạn có biết chương trình lập hồ sơ tội phạm trực tuyến hoặc lập hồ sơ tội phạm là gì không? Bài viết này sẽ chia sẻ kinh nghiệm làm tiền án số 2 và số 1. Chúng ta hãy cùng nhau xem qua.

Báo cáo Tư pháp là gì?

Phiếu lý lịch tư pháp là thẻ ghi tiền án của một người do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp (Sở Tư pháp hoặc Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia thuộc Sở Tư pháp) cấp. ).

Ngoài ra, phiếu lý lịch tư pháp xác nhận rằng cá nhân bị cấm hoặc không bị cấm thành lập, quản lý hoặc giữ chức vụ trong doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (áp dụng cho doanh nghiệp hoặc hợp tác xã đã bị tòa án cấm). ).

Phiếu lý lịch tư pháp bao gồm: Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và Phiếu lý lịch tư pháp số 2. Để biết thêm thông tin về hai loại phiếu lý lịch tư pháp, bạn có thể tham khảo bài viết Lý lịch tư pháp phân biệt phiếu lý lịch tư pháp.

Hồ sơ, Quy trình Nghiên cứu Tư pháp số 1

Phiếu lý lịch tư pháp lần thứ nhất chỉ ghi các án tích hiện có và được cấp cho cá nhân, cơ sở, tổ chức để phục vụ công tác quản lý nhân sự và xác định quyền thành lập, quản lý doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, hợp tác xã.

Lưu ý:

Trong nội dung của “Cần có Phiếu lý lịch tư pháp”, hãy nhập vào ô “số 1”.

Đối với những trường hợp không trực tiếp xin được xóa án tích, ngoài cha, mẹ, vợ, chồng, con thì phải ủy thác việc xin cấp Phiếu lý lịch cho người khác.

Hồ sơ, Quy trình Nghiên cứu Tư pháp số 2

Phiếu lý lịch tư pháp số 2, ghi đầy đủ tiền án, tiền sự, cấp cho cá nhân để xác minh án tích hoặc cho cơ quan tố tụng để phục vụ công tác điều tra, xử lý án.

Lưu ý:

Trong nội dung “Xin Phiếu Lý lịch Tư pháp”, hãy điền vào ô “số 2”

Không được phép nộp đơn xin Phiếu lý lịch tư pháp số 2.

Cơ quan thụ lý vụ án có thể xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 qua điện thoại, fax, … và gửi bằng văn bản trong thời hạn 2 ngày kể từ ngày có đơn đề nghị cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2. Phiếu.

Hồ sơ tư pháp lần đầu tiên và lần thứ hai và địa điểm

1. Thời gian xử lý đơn đăng ký

Thời gian thay đổi từ 10 đến 15 ngày, tùy thuộc vào cơ quan thụ lý hồ sơ và từng trường hợp được yêu cầu lập lý lịch tư pháp.

2. Nơi lập tiền án

Bộ Tư pháp, Thường trú / Tạm trú

 • Dành cho người nước ngoài sống tại Việt Nam;

 • Đối với công dân Việt Nam sinh sống ở nước ngoài;

 • Đối với công dân Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam (có thể xác định được địa chỉ thường trú / tạm trú).

  Trung tâm Hồ sơ Hình sự Quốc gia

  • Dành cho người nước ngoài đã từng sống ở Việt Nam và hiện đang sinh sống ở nước ngoài;

  • Đối với công dân Việt Nam không xác định được địa chỉ thường trú / tạm trú.

   Gửi ngay bây giờ

   Cách đăng ký lý lịch tư pháp trực tuyến (trực tuyến)

   Ngoài việc lập hồ sơ tội phạm bằng hình thức nộp trực tiếp, bạn cũng có thể nộp hồ sơ xin lý lịch tư pháp trực tuyến. alpha sẽ hướng dẫn bạn từng bước cách lập hồ sơ tội phạm trực tuyến như sau:

   Trên trang đăng ký hồ sơ tội phạm trực tuyến của DOJ

   • Bước 1: Đăng nhập vào trang “Đăng ký cấp Thẻ lý lịch tư pháp trực tuyến” của Bộ Tư pháp;

   • Bước thứ hai: Chọn người đăng ký;

   • Bước 3: Chọn nơi thường trú / tạm trú;

   • Bước 4: Sau khi chọn dấu “& gt; & gt;”, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang đăng ký hồ sơ tội phạm trực tuyến, dựa trên nơi thường trú / tạm trú của bạn (nơi bạn ở Bước 3);

    Trên trang đăng ký lý lịch tư pháp trực tuyến của Bộ Tư pháp, thường trú / tạm trú (ví dụ: Bộ Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư pháp Hà Nội, Bộ Tư pháp Đà Nẵng Luật …)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *