Pages – Phần mềm chỉnh sửa, soạn thảo văn bản của Apple

pages là một chương trình ứng dụng, phần mềm xử lý văn bản và thiết kế tài liệu do Apple phát triển, hỗ trợ các nền tảng iOS và Mac của Apple. Với khả năng tạo tài liệu, chỉnh sửa hay chia sẻ nhanh chóng,… sẽ giúp bạn dễ dàng có được những tài liệu chuyên nghiệp khi sử dụng phần mềm này.

Tôi. Trang thông tin phần mềm

Related Articles

Back to top button