Hình chiếu trong toán học là gì? – Blog tổng hợp tin tức định nghĩa &quotlà gì&quot

Ví dụ bài toán: Trong tam giác abc, m thuộc ac. Vẽ hình chiếu của m lên bc

Lời giải: Hình chiếu của m trên bc là kẻ từ m cắt bc

Hình chiếu của một điểm là giao điểm của đường thẳng đã cho với đường thẳng vuông góc với đường thẳng đã cho kẻ từ điểm đó.

2. một hình tam giác chiếu là gì?

Trong hình học, hình chiếu của tam giác hay còn gọi là tam giác cân của một điểm p trong một tam giác có ba đỉnh cho trước, là hình chiếu của p lên ba cạnh của tam giác đó.

Xét tam giác abc, một điểm p trên mặt phẳng không trùng với ba đỉnh a, b, c. Gọi giao điểm của ba đường thẳng đi qua p vuông góc với ba cạnh của tam giác bc, ca, ab là l, m, n thì lmn là tam giác đạp ứng với điểm p của tam giác abc. Đối với mỗi điểm p, chúng ta có một tam giác bàn đạp khác nhau, một số ví dụ:

Related Articles

Back to top button